Skip to main content

AVG Wetgeving

1 Toestemming

 • Persoonsgegevens en privacygevoelige informatie (eventuele rapportage, ondersteuningsplannen en evaluatieverslagen) wordt alleen gedeeld met derden na het geven van toestemming. Soms is hier een toestemmingsformulier voor nodig.
 • Alle cliënten worden gewezen op de aanwezigheid van een privacy beleid, algemene voorwaarden en verwerkers overeenkomsten.
 • Bij bezoek aan de website dient u toestemming te geven voor de functionele cookies.

2 Transparantie

 • In de privacyverklaring staat uitgelegd waarom gegevens verzameld worden.
 • Cliënten mogen data over hen zelf inzien en laten verwijderen.
 • Op verzoek is een actuele uitleg te verkrijgen over dataprocessen en werkwijzen.

3 Focus

 • Bij gegevensverwerking wordt het minimum aan gegevens bewaard.
 • Bij beëindiging van een begeleidingstraject wordt digitale informatie verwijderd en papieren documentatie versnipperd. (boekhoudgegevens uitgezonderd)
 • Tijdens begeleidingsgesprekken worden aantekeningen gemaakt. In deze aantekeningen is de identiteit van de cliënt niet herleidbaar.
 • Op sociale media kunnen berichten, foto’s of afbeeldingen geplaatst worden. In deze berichten zijn nooit cliënten herkenbaar in beeld en blijft de privacy gewaarborgd.
 • Privacygevoelige WhatsApp-berichten worden niet langer bewaard dan nodig.
 • Telefoongesprekken met cliënten, worden nooit gevoerd in het bijzijn van anderen.
 • Bij de kilometerregistratie wordt alleen gebruik gemaakt van (post)codes, zodat volledige adresgegevens van cliënten en netwerk niet herleidbaar zijn.

4 Beveiliging

 • De website is voorzien van een SSL-certificaat en diverse beveiliging plug-ins.
 • Bij gegevensverwerking wordt gebruik gemaakt van een laptop. Deze is beveiligd met een code, die nooit met derden gedeeld wordt.
 • De externe harde schijf en papieren documentatie wordt bewaard in een afgesloten kast. Alleen heeft toegang tot deze kast.
 • Als Linda Kraaij (Kraaijcare) niet op kantoor is, wordt de laptop afgesloten. Eventuele privacygevoelige documentatie blijft nooit onbeheerd achter op het kantoor.
 • Wachtwoorden worden nooit automatisch opgeslagen.
 • Mijn mobiele telefoon is beveiligd met vingerherkenning.

Contactgegevens:
Linda Kraaij
Tel: 0648548998
Kvk: 87533839
SKJ: 100021202
Meldcode huiselijk geweld 
Mail: info@kraaijcare.nl