Skip to main content

Ambulante begeleiding aanvragen

Ambulante begeleiding aanvragen

Wil je graag individuele begeleiding aanvragen, voor jezelf of iemand die dichtbij u staat? Kraaijcare kan begeleiding bieden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en jeugdwet. Als u zich wil aanmelden voor individuele begeleiding kan dit via het zorgloket van uw gemeente. Een Wmo consulent van het sociale wijkteam zal uw aanmelding in behandeling nemen en de hulpvraag met u doornemen en formuleren. Dit zal gaan via een keukentafel gesprek. Aan het einde van dit gesprek zal duidelijk worden of er een passende indicatie wordt afgegeven voor een bepaalde periode met een bepaalde hoeveelheid uren. Tijdens dit gesprek kan kenbaar worden gemaakt dat u graag ondersteuning ontvangt van Kraaijcare. Als de indicatie Wmo wordt toegekend zal u een eigen bijdrage betalen aan het CAK van €20,60 per maand. Jeugdhulp is voor u gratis.

 

Wachttijden

Hoe snel kan ik starten? In overleg bepaal ik samen met de verwijzer of het mogelijk is om direct te starten. Mocht ik geen of onvoldoende ruimte hebben om te starten dan zal ik kijken binnen Tendercare of een collega ruimte heeft om samen de cliënt/het gezin te begeleiden. Ik streef er naar om samen met u te kijken naar een passende oplossing.


Voor meer informatie, kunt u mij altijd bellen of mailen.

Linda Kraaij
06-48548998
info@kraaijcare.nl

 

Contactgegevens:
Linda Kraaij
Tel: 0648548998
Kvk: 87533839
SKJ: 100021202
Meldcode huiselijk geweld 
Mail: info@kraaijcare.nl